Z dniem 01 stycznia 2015r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku, w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

Pełny tekst rozporządzenia umieszczony jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP, można go ściągnąć klikając tutaj (Dz.U. 2014 poz. 1240 ).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i tryb zabezpieczania zbiorów muzeum oraz sposoby ich przygotowania do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.
W załączniku nr 1 zdefiniowano wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych do ochrony zbiorów.
Punkt I.6. powyższego załącznika precyzuje, że bezpieczne gabloty przeznaczone do prezentowania zbiorów posiadają:

  • Konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność
  • Możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę położenia
  • Przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356.
  • Zamknięcia w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 12209
  • Możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu sygnalizacji włamania i napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem.

Zapewniamy, że wszystkie nasze gabloty od wielu lat spełniają powyższe wymagania i wyrażamy zadowolenie, że od Nowego Roku będzie to obowiązujący w Polsce standard.