Szkło jest jednym z głównych elementów konstrukcyjnych gablot muzealnych, to ono stanowi barierę oddzielającą zwiedzających od eksponatów.

W muzealnictwie stosuje się następujące rodzaje szkła:

  • Float – jest to standardowe szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Posiada charakterystyczne lekko zielone zabarwienie spowodowane obecnością związków żelaza, co jest widoczne szczególnie przy krawędziach tafli i grubszych formatkach. Zabarwienie to powoduje przekłamanie kolorów eksponatów. Szkło to jest tańsze od szkła typu Optiwhite/Diamant.
  • Optiwhite / Diamant – są to szkła o znacznie powiększonej przezierności, o niskiej zawartości żelaza, dzięki czemu nie posiadają charakterystycznego dla szkła float zielonego zabarwienia i znacznie lepiej niż szkło Float oddają kolory eksponatów. w W gablotach muzealnych jest zalecane stosowanie tego szkła.

Ze względu na obróbkę wyróżniane są następujące rodzaje szkła bezpiecznego:

  • Hartowane – jest to szkło poddane obróbce termicznej w celu wzmocnienia jego struktury, nazywane bezpiecznym ponieważ po stłuczeniu rozpada się na niewielkie kawałki minimalizując ryzyku skaleczenia. Po zakończeniu procesu hartowania szkło nie może już być poddane obróbce cięcia, wiercenia, czy szlifowania, ponieważ istnieje duże ryzyko jego pęknięcia. Szkło hartowane posiada ryzyko samoistnego pękania, co dyskwalifikuje je jako materiał stosowany dla wykonania półek w profesjonalnych gablotach muzealnych. Ze względu na łatwość stłuczenia, szkło hartowane nie nadaje się  do stosowania przy budowie gablot muzealnych.
  • Laminowane – składa się z dwóch lub większej ilości szyb połączonych ze sobą za pomocą folii PVB. W przypadku stłuczenia folia spaja szyby nie pozwalając rozpaść im się na kawałki. . Dodatkowo, szkło laminowane nie przepuszcza przynajmniej 97% szkodliwego dla eksponatów promieniowania UV. W naszych realizacjach stosujemy jedynie szkło laminowane.

Oznaczenia szkła laminowanego są następujące:

  • szkło laminowane 44.1 – to dwie formatki szkła o grubości 4mm i jedna folia PVB (o grubości 0.38mm)
  • szkło laminowane 44.4 – to dwie formatki szkła o grubości 4mm i cztery folie PVB (o grubości 0.38mm każda)
  • szkło laminowane 55.2 – to dwie formatki szkła o grubości 5mm i 2 folie PVB (o grubości 0.38mm każda)

Klasy odporności szkła ochronnego.

Bardzo ważną cechą przy wyborze szkła do gablot muzealnych jest zdolność do ochrony przed włamaniem. Norma PN-EN 356:2000 dzieli szyby na 8 klas odporności w zależności od wyniku badań symulujących umyślne działanie człowieka z zamiarem zniszczenia szyby. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie klas odporności szyb ochronnych:

tabelka norma szklo

Tabela. Klasy szyb ochronnych na podstawie PN-EN 356:2000

Przyjmuje się, że charakter antywłamaniowy posiadają szyby klasy P4A i wyżej. W budowie gablot muzealnych zalecane jest stosowanie szkła laminowanego typu Optiwhite/Diamant o klasie odporności minimum P4A, a od roku 2015 jest to konieczne w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 (Dz.U. 2014 poz. 1240).

2063
1685