Eksponaty muzealne, wymagające pełnej ochrony konserwatorskiej powinny być przechowywane w powietrzu o określonej wilgotności. Należy przy tym zapewnić neutralność chemiczną materiałów stosowanych dla budowy komory wystawienniczej w gablotach muzealnych.

Eksponaty powinny mieć wytyczne konserwatorskie w zakresie:

  • Zagrożeń korozyjnych
  • Szczelności gablot mierzonej współczynnikiem ACD
  • Światła
  • Wilgotności

Od wielu lat wykonujemy w renomowanych laboratoriach badania w zakresie ODDY TEST materiałów stosowanych dla budowy komór wystawienniczych gablot. Stosowane przez nas surowce i materiały spełniają ODDY TEST bezterminowo.

1878