Wyposażenie dodatkowe gablot muzealnych zależy przede wszystkim od sytuacji wystawienniczej. Jesteśmy w stanie zrealizować bardzo skomplikowane w tym względzie zadania. Poniżej przedstawiany najczęściej stosowane wyposażenie dodatkowe.

Pasywna kontrola klimatu.

Zapewnienie stabilnych warunków klimatycznych w gablocie jest jednym z podstawowych wymagań konserwatorskich. Najprostszym sposobem kontrolowania wilgotności jest zastosowanie żeli krzemiankowych (silica gel). W zależności od typu gabloty i oczekiwanej w niej wilgotności, wyliczana jest odpowiednia ilość żelu jaki jest potrzebny i dla tej ilości projektowana jest kaseta, w której umieszczany jest absorber.

Aktywna kontrola klimatu.

Do ochrony bardzo wrażliwych i cennych eksponatów stosuje się urządzenia automatycznie rejestrujące, kontrolujące i korygujące parametry klimatyczne. Możliwe jest zamontowanie zarówno urządzenia jedynie rejestrującego parametry klimatu z funkcją zdalnego przesyłania danych do zewnętrznego komputera lub urządzenia w pełni kontrolującego i korygującego środowisko wewnątrz gabloty.

gablota akt lokacyjny

Gablota na Akt lokacyjny miasta Krakowa z widoczna sondą urządzenia rejestrującego parametry klimatu (lewy tylni róg gabloty). Fot. Anna Seweryn /Archiwum Narodowe w Krakowie/.

Filtracja powietrza.

W pewnych przypadkach wymagane jest, aby gabloty posiadały układ wymuszonej wymiany powietrza – nadmuchu. Najczęściej stosuje się takie rozwiązanie w przypadkach kiedy nadciśnienie w gablocie zapobiega wnikaniu do niej kurzu. Stosujemy wówczas różnego rodzaju filtry, w tym również filtry węglowe, służące oczyszczeniu powietrza.

Mocowania, podstawki, postumenty, uchwyty.

Wykonujemy lub dobieramy kompleksowo wyposażenie służące prezentacji eksponatów w gablotach. Z doświadczenia wiemy, że uniwersalne podstawki i elementy mocujące artefakty często nie stanowią właściwego rozwiązania.

Opisy, grafiki i wydruki na szkle i innych materiałach.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest zaprojektowanie i wykonanie opisów prezentowanych eksponatów. Nadruki są wykonywane na bardzo różnych nawierzchniach, od szkła po tworzywa sztuczne.

1889
1687
1688