Zagadnienia związane z wytycznymi konserwatorskimi dotyczacymi przechowywania eksponatów.