Dobrze uszczelniona gablota zapewnia ochronę przed kurzem i zanieczyszczeniami, utrzymując stabilne warunki środowiskowe a także jest dla muzeum potwierdzeniem najwyższej jakości wykonania gablot.

Parametrem informującym o szczelności gabloty jest tzw. współczynnik ACD –informujący o krotności wymiany powietrza.

Na przykład ACD = 0,4 – informuje o tym, że w ciągu 24 godzin w gablocie nastąpi wymiana jedynie 40% objętości powietrza).

Dysponując odpowiednimi narzędziami pomiarowymi dokonujemy badań szczelności gablot zgodnie z normą PN-EN ISO 12569. Wyniki pomiarów przedstawiamy jako raport z badań i dołączamy do dokumentacji odbiorowej.

2088