Materiały użyte do budowy gablot wpływają na środowisko w ich przestrzeni ekspozycyjnej i jeśli są aktywnie chemicznie powodują niszczenie eksponatów.

Uznane w świecie instytucje zajmujące się ochroną zbiorów muzealnych wytypowały materiały, które są bezpieczne dla eksponatów. Podstawowe materiały, to szkło, stal lakierowana proszkowo, aluminium anodowane, kamień naturalny lub PMMA.

Materiały, które wykazują znaczny wzrost zagrożeń korozyjnych nie powinny mieć styczności z eksponatami, są to miedzy innymi: wszelkiego rodzaju płyty drewnopochodne takie jak MDF, guma, wełna czy celuloza.

Wszystkie inne materiały co do których nie ma wiedzy o ich zdolności do wzrostu zagrożeń korozyjnych należy badać.

W celu oceny wpływu badanych materiałów na wzrost zagrożeń korozyjnych jest opracowany w British Museum przez Andrew Oddy „test Oddy”.

oddy

Rysunek 1. Zestawy do przeprowadzania testu Oddy.

Test Oddy polega na umieszczeniu w szczelnie zamkniętych fiolkach badanego materiału wraz z próbkami folii srebrnej, ołowianej i miedzianej na okres 28 dni w temperaturze 60 ̊C i wilgotności względnej 100%.

test oddy

Rysunek 2. Schematyczny rysunek przedstawiający test Oddy. Żródło: Wikipedia.

Po tym czasie próbki folii zostają poddane badaniom i dokładnej analizie w celu zidentyfikowania i scharakteryzowania produktów korozji powstałych pod wpływem badanego materiału.

probki przed

Rysunek 3. Zdjęcie próbek przed testem Oddy (od lewej Pb, Cu i Ag). Źródło: materiały własne.

próbki po

Rysunek 4. Zdjęcia skorodowanych próbek po przeprowadzonym teście materiału, który nie przeszedł testu i nie nadaje się do stosowania w gablotach muzealnych (od lewej Pb, Cu i Ag). Źródło: materiały własne.

Wyniki podaje się w trzystopniowej skali w zależności od stopnia wpływu materiału na poszczególne kawałki próbek ołowiu, miedzi i srebra i tak:

  • P (PERMANENT) – materiał nie powodujący zagrożeń korozyjnych i nadający się do przechowywania obiektów muzealnych bezterminowo
  • T (TEMPORARY) – materiał nie powodujący zagrożeń korozyjnych i nadający się do przechowywania obiektów muzealnych przez okres nie dłuższy niż 6 miesiecy
  • U (UNSUITABLE) – materiał powodujący znaczny wzrost zagrożeń korozyjnych, nie nadający się do przechowywania obiektów muzealnych

Posiadamy wyniki badań wydane przez niezależne laboratorium muzealne potwierdzające, że wszystkie materiały, których używamy do budowy przestrzeni ekspozycyjnej w gablotach przeszły pozytywnie test Oddy i tym samym gabloty nadają się do przechowywania obiektów muzealnych bezterminowo.

Jednocześnie cały czas prowadzimy pracę nad wytypowaniem kolejnych bezpiecznych materiałów.

1907
1908
1909